Silmänpohjakuvausten yhteisistä pelisäännöistä sovittiin – uusi ohjeistus selkiyttää optikoiden ja silmälääkärien työnjakoa

5.2.2017

http://www.naery.fi/tiedote/silmanpohjakuvausten-yhteisista-pelisaannoista-sovittiin-uusi-ohjeistus-selkiyttaa-optikoiden-silmalaakarien-tyonjakoa/