Optikoiden työehtosopimuksen korotuksista neuvottelutulos 24.9.2015

29.9.2015

Optikoiden työehtosopimuksen korotuksista neuvottelutulos 24.9.2015

 

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry:tä edustava Toimihenkilöliitto ERTO ja Kaupan liitto ovat sopineet Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson mukaisista palkankorotuksista optikoille 1.12.2015 lukien.

 

Optikoiden työehtosopimusta noudatetaan optikkoliikkeissä ja se koskee työaikalain alaisia optikoita, optometristejä, johtavia optikoita ja optometristejä sekä optometristiopiskelijoita.

 

Kokoaikaisten työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 18,67 euroa, kuitenkin vähintään 0,50 prosenttia. Osa-aikaisen suhteutetun kuukausipalkan korotus lasketaan työaikaan suhteutettuna.

 

Henkilökohtaisia tuntipalkkoja korotetaan 12 senttiä, kuitenkin vähintään 0,50 prosenttia.

 

Vähimmäispalkka 1.12.2015 jälkeen on 2489 euroa.

 

Työehtosopimuksen mukaiset lisät 1.12.2015 jälkeen:

 

Iltalisä on 4,12 euroa tunnilta.

Lauantailisä on 5,38 euroa tunnilta.

Esimieslisä on 150 euroa kuukaudessa.

Lääkelisä on 150 euroa kuukaudessa.

Piilolasilisä on 101 euroa kuukaudessa.

 

Neuvottelutulos käsitellään vielä sopijajärjestöjen hallituksissa.